ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಟ್ಟಡ

1.ಕಂಪನಿ-ಕಟ್ಟಡ

ಕಂಪನಿ ಕಚೇರಿ

2.ಕಂಪನಿ-ಕಚೇರಿ

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

3. ಕೆಲಸದ ಅಂಗಡಿ

ಉತ್ಪಾದನಾ ಶ್ರೇಣಿ

4.production-line

ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಂತ್ರ

5.ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್-ಯಂತ್ರ

ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನಗಳು

6.ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನಗಳು

ಉತ್ಪನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ

7.ಉತ್ಪನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ

8.ಉತ್ಪನ್ನ-ಗೋದಾಮಿನ